เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 รายการหัวเรื่อง
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่Subject จำนวนทรัพยากร
1. เคมีรายวิชาเพิ่มเติมม.4-6 1
1. เคมีวิเคราะห์ 1
1. เคมีเล่ม2เน้นโจทย 1
1. เฉลยข้อสอบ15 พ.ศ. 1
1. เทคนิคคิดลัด 1
1. วิศวกรรม 1
1. เฉลยข้อสอบ15 พ.ศ. 1
1.การจัดการโรงแรม 2.งานแม่บ้านในโรงแรม 3.พนักงานบริการส่วนหน้า 1
100 ปีกรมชลประทาน 1
1084 หน้า 1
11ปีเคมี 1
14 ตุลาคม 2516 1
2. คู่มือเคมี ม.4-5-6 1
2. ชีววิทยา Admissions 1
2. วิทยาศาสตร์ ม.1 1
2. เทคนิค คิดเลขเร็ว 1
225 บาท 1
298 หน้า 250 บาท 1
3,-,- 1
3ds max โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [538]   [แสดง 20/10752 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM