เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไอ้หนูผ้าขี้ริ้ว
   ศรี เกศมณี / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
น ศ-อ 
ไอ้เขี้ยวขาว
   ลอนดอน, แจ็ค / 2004
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
น ล-อ 
ไฮ เทค พิชิตโลก
   ทฤษฏี / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
502 ท-ฮ 
ไฮ-เท็ค พิชิตโลก
   ทฤษฎีสำนักพิมพ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
502 ท-ฮ 
ไฮดรอลิกส์
   วรุณ คุณวาสี
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
530 ว-ฮ ฉ.1 
ไฮดี้
   ชปีรี, โยฮันนา / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
น ช-ฮ 
ไฮดี้
   ชปีรี, โยฮันนา / 2004
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
น ช-ฮ 
ไฮดี้
   ชปีรี,โยฮันนา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
808.0683 ช - ฮ 
ไฮโดรเจน และก๊าซมีตระกูล
   แนพพ์,ไบรอัน
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 546.2 น ฮ 
ไฮโดรเจน และก๊าซมีตระกูล
   แนพพ์, ไบรอัน / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 541.26 น-ฮ 
ไฮโดรเจนและก๊าซมีตระกูล
   แนพพ์ ไบรอัน / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
อ 546.2 น-ฮ 
่คูมือการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 371.26 ค 
๑๐๐ ฅนผู้ทรงอิทธิพลแห่งสยามประเทศฉบับนักปราชญ์นักปกครอง ..
   ทศ คณนาพร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
923.6593 ท - ห 
๒๐๐ปี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท : พระราชดำริและพระราชกรณียกิจต่อประเทศชาติ..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
959.3034 ค-ต 
๒๐๐ปี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท : พระราชดำริและพระราชกรณียกิจต่อประเทศชาติ..
   ปิยนาถ บุณนาค
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 923.2593 ป-ส 
๔๐ พระอรหันต์ บรรลุธรรมพุทธสมัย
   เสฐียรพงษ์ วรรณปก / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.3092 ส-ส 
๕๐ ปี ชีวิตสมรส เสวตร-โสภา เปี่ยมพงศ์สานต์
   เสวตร-โสภา เปี่ยมพงศ์สานต์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
895.911 ส-ห 
๗๘ ตารางวา
   คณา คชา / 2004
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดกลาง),หนังสือเยาวชน(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ย ค-จ 
๘๔ พรรษา ราชาผู้พิทักษ์
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 923.1593 ส-ป 
๙ ตามรอยพ่อ มทส. น้อมนำพระราขดำริ
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 923.1593 ม-ก 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 [1659]   [แสดง 20/33163 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM