เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสืออ้างอิง : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ปราณี เชียงทอง
 ชื่อเรื่อง 
คู่มือจัดนิทรรศการอย่างเร็วและง่าย
 ISBN 
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์สุวีริยาสาส์น,2522
 เลขเรียก  708
 ครั้งที่พิมพ์  -
 ลักษณะทางกายภาพ  162
 หัวเรื่อง  ,-,
 ผู้แต่งร่วม  -,-