ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1,418 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ข้อสอบและเฉลย
ผลการค้นหา เลขเรียก
Quota suriral:แนวข้อสอบโควต้า มช.2553-2557 แนวข้อสอบ 7 วิชาส..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
570.76
ค 
รวมข้อสอบพร้อมเฉลยโควต้า มช. 2550-2554 แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศา..
    / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.16
ร 
รวมข้อสอบพร้อมเฉลยโควต้า มช. 2550-2554 แผนศิลป์ (ภาษาต่างประ..
    / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.16
ร 
สอบเข้ามหาวิทยาลัย 2534-2540 สังคมศึกษา กข
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
373.83 
เก็งข้อสอบ Entrance 48 แผนกวิทย์
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500
-ก 
เฉลยข้อสอบ Entrance ระบบใหม่ \'47 สายวิทย์
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
080
ฉ 
เฉลยข้อสอบ Entrance สายศิลป์ ตุลาคม 2547
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
371.26
-ฉ 
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2534-2540 ฟิสิกส์
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
530 
เฉลยข้อสอบโควตา ม.ช. ปี 38 - ปัจจุบัน วิชาเคมี
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
540.76
-ฉ 
เฉลยข้อสอบโควตา มช.ปี 38 - ปัจจุบัน วิชาฟิสิกส์
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
530.76
-ฉ 
แนวข้อสอบปีล่าสุด สอบความสามารถทั่วไป ภาค กระดับ 3
   กษิติ์เดช สุนทรานนท์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

352.63076
ก - น 
ติวเข้ม O-NET ม.6 คณิตศาสตร์
   กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
510.76
ก - ต 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [119]   [แสดง 12/1418 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM