ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 26 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ ผู้ป่วย
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพยาบาลผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะ
   อรัญญา เชาวลิต / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
616.12
อ-ก 
การพยาบาลผู้ป่วยเสียสมดุลน้ำและอิเล็กโทรไลต์
   อรัญญา เชาวลิต / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
610.736
อ-ก 
การพยาบาลผู้ป่วยเสียสมดุลน้ำและอิเล็กโทรไลต์
   อรัญญา เชาวลิต / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
610.736
อ-ก 
การพยาบาลผู้ป่วยเสียสมดุลน้ำและอิเล็กโทรไลต์
   อรัญญา เชาวลิต / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
610.736
อ-ก 
การแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอดส์
   การแพทย์แผนไทย, สถาบัน / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
610
ก-ก 
การแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อโรคเอดส์
   การแพทย์แผนไทย, สถาบัน / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
610
ก-ก 
จะเล่าให้คุณฟัง
   บูกาย, ฆอร์เฆ่
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
616.89
บ-จ 
ชะตาชีวิต ผู้เป็นโรคเอดส์ "ชาย"
   ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ และคณะ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
616.979
ท-ช 
ชะตาชีวิต ผู้เป็นโรคเอดส์ "หญิง"
   ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ และคณะ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
616.979
ท-ช 
บทเรียนแห่งชีวิต
   ผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
614.547
ผ-บ 
ป่วยให้สนุก
   ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
616.89
ป-ป 
พยาบาลผ่าทางตัน
   เกื้อจิตร แบรัมย์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
610.7361
ก - พ 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 12/26 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM