ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 85 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ ปรัชญา
ผลการค้นหา เลขเรียก
ข้าพเจ้าทดลองทำธุรกิจกับท่านพุทธทาส
   ชาย กิตติคุณาภรณ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
113.8
ช-ข 
นี่นะหรือคือชีวิต
   สมทบ พาจรทิศ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
158.125
ส - น 
ปรัชญา
   บุญมี แท่นแก้ว / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
100
บ-ป 
ปรัชญาชาวล้านนา
   ฉลอง พินิจสุวรรณ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.9
ฉ - ป 
การปลูกและดูแลรักษาพรรณไม้น้ำเพื่อการส่งออก
   ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
581.92
ป-ก 
การศึกษา : ความหมาย จุดมุ่ง หน้าที่ ปรัชญา
   วารินทร์ สินสูงสุด / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
370.1
ว-ก 
ข้าพเจ้าทดลองทำธุรกิจกับท่านพุทธทาส
   ชาย กิตติคุณาภรณ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
113.8
ช-ข 
คนโง่ คนฉลาด คนเจ้าปัญหา
   ไชย ณ พล / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
122
ช-ค 
คีตกวีปรัชญาเมธี แห่งภาษาสากล
   ไพบูลย์ กิจสวัสดิ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
927.8
พ-ค 
คู่มือนักเลี้ยงปลาสวยงาม สำหรับนักเลี้ยงปลามือใหม่จนถึงมืออา..
   ปรัชญา ผิวผาง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
อ 639.344
ป-ค 
งานวิจัยพื้นฐาน ฐานรากของการพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ..
   วันเพ็ญ ชัยคำภา, บรรณาธิการ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 330.9593
ว-ง 
งานวิจัยพื้นฐาน ฐานรากของการพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ..
   อารันต์ พัฒนโนทัย, บรรณาธิการ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 330.9593
อ-ง 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 [8]   [แสดง 12/85 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM