ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 24 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ กาญจนาภิเษก
ผลการค้นหา เลขเรียก
กฐินมหาดไทย
   มหาดไทย, กระทรวง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
394.4
ม-ก 
จดหมายเหตุพระราชพิธีกาญจนาภิเษก
    / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 923.1593
ก-จ 
ดัชนีค้นคำในประชุมพงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 1 - 5
   - / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 959.3
ด 
ดัชนีค้นคำในประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 6 - 10
   สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 959.3
ส-ด 
ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 1
   - / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 959.3
ป 
ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 10
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
อ 959.3
-ป 
ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 10
   -
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 959.3 
ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 11
   สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
959.3
ส-ป 
ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 15
   สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปกร / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 959.3
ส-ป 
ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 2
   - / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 959.3
ป 
ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 3
   - / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 959.3
ป 
ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 4
   - / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 959.3
ป 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/24 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM