ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 10,678 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง -
ผลการค้นหา เลขเรียก
ขยันก่อนสอบเคมีพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6
   เสกสรร ศิริวัฒนวิบูลย์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
540.76
ส-ข
ฉ1 
ของเหลวในร่างกายมนุษย์
   สัญญา ร้อยสมมุติ
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
612.1
ส- ข 
คู่มือ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ปรับปรุงล่าสุด
   เชษฐ์ ชั้นสกุลดี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
520
ช-ค 
คู่มือ เตรียมสอบ เคมีช่วงชั้นที่4(ม.4-ม.6) สาระที่3สารและสมบ..
   วีระชาติ สวนไพรินทร์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
540
ว-ค 
คู่มือ-เตรียมสอบฉบับตรงตามหลักสูตรใหม่ล่าสุด สสวท. โครงสร้าง..
   วีระชาติ สวนไพรินทร์
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
540
ว-ค 
คู่มือ-เตรียมสอบชีววิทยา ม.4-6
   เกษม ศรีพงษ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
570
ก-ค 
คู่มือ-เตรียมสอบเคมีรวม ม.4-5-6
   วีระชาติ สวนไพรินทร์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
540.76
ว-ค
ฉ1 
คู่มือ-เตรียมสอบเคมีสำหรับนักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ม.4-6
   วีระชาติ สวนไพรินทร์
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
540
ว-ค
ฉ1 
คู่มือวิทยาศาสตร์ ม.1-2-3 และ O-NET ม.3
   เสียง เชษฐศิริพงศ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500
ส-ค 
คู่มือเตรียมสอบ O-NET ม.6
   ผาณิติก์ วิไลสูงเนิน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
507
ผ-ค 
คู่มือเตรียมสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3
   สามารถ พงศ์ไพบูลย์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
507.6
ส-ค 
คู่มือเตรียมสอบฟิสิกส์ ม.4-6 เทอม2(เพิ่มเติม)
   ช่วง ทมทิตชงค์
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
530.076
ช-ค 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [890]   [แสดง 12/10678 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM